Cours Régulier: 2019-03-15 (Ven/Fri/金)

Nombre de pratiquants: Antoine +6 - Furiage Men Soku Sune, Furiage Sune Soku Men - Ayumiashi - Shikake Ouji 1,2,4,6 - Shikake Ouji avec Shinpan (practice de Shinpan): Preparation de tournois d'hiver - Sune avec Bogu

BLOG

© 2018- Naginata Montréal

Site Admin: Daiki Iriyama